Vítejte na stránkách Reprezentace stolních tenistů 

Českého svazu mentálně postižených sportovců České republiky.

Cílem webové prezentace je představit sportovce, kteří za zelenými a modrými stoly bojují nejen se svými soupeři, ale také se soupeřem neviditelným. Oním skrytým sokem je hendikep v podobě mentálního omezení, které je často kombinované s omezením tělesným.  Ačkoliv se naši reprezentanti zřejmě nikdy nestanou známými sportovními hvězdami, byť by to bylo "jen" v jejich kategorii, přesto si zasluhují úctu a obdiv nás všech za úsilí, které vkládají do svého sportování. Už dávno překonali vše, čeho měli být podle všech lékařských předpokladů schopni. 

Pavel Zahálka, garant stolního tenisu ČSMPS