Úvod

Vítejte na stránkách Reprezentace stolních tenistů 

Českého svazu mentálně postižených sportovců České republiky.

Cílem webové prezentace je představit sportovce, kteří za zelenými a modrými stoly bojují nejen se svými soupeři, ale také se soupeřem neviditelným. Oním skrytým sokem je hendikep v podobě mentálního omezení, které je často kombinované s omezením tělesným.  Ačkoliv se naši reprezentanti zřejmě nikdy nestanou známými sportovními hvězdami, byť by to bylo "jen" v jejich kategorii, přesto si zasluhují úctu a obdiv nás všech za úsilí, které vkládají do svého sportování. Už dávno překonali vše, čeho měli být podle všech lékařských předpokladů schopni. 

Pavel Zahálka, vedoucí reprezentace stolního tenisu ČSMPS
Lucie Francová, garant stolního tenisu ČSMPS