Kdo jsme

Reprezentace stolních tenistů 

Českého svazu mentálně postižených sportovců České republiky

Reprezentace stolních tenistů ČSMPS České republiky je tým reprezentující na mezinárodní úrovni všechny hráče stolního tenisu s mentálním znevýhodněním. Do reprezentačního týmu jsou zařazeni hráči a hráčky s nejvyšší výkonností ve své věkové kategorii, kteří splňují všechny požadavky kladené na členy reprezentace.       

    Reprezentace se pravidelně účastní, pokud to výkonnostní kritéria a finanční možnosti dovolí, akcí pořádaných pro sportovce s mentálním znevýhodněním. Těmi jsou především:
  • Global Games
  • Mistrovství světa
  • Mistrovství Evropy
  • Mezinárodní turnaje
  • Mezistátní týmová utkání

Širší reprezentační tým je složen z 10 - 12 sportovců, z nich jsou na mezinárodní akce nominováni hráči podle kategorií vypsaných pro daný turnaj. Hráči se celoročně připravují ve svých klubech, v rámci reprezentace pak při vícedenních soustředěních, pořádaných 3 - 5x ročně. Většina hráčů hraje pravidelně dlouhodobé týmové soutěže organizované Českou asociací stolního tenisu nebo regionálními spolky neregistrovaných stolních tenistů.     

Členové širšího reprezentačního týmu